Anasayfa
Site Haritası
Bize Ulaşın
Bilgi Bankası
 
   
 
İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artması küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır.
Bizden Haberler
Tobb Enerji Meclisi Seçimleri Yapıldı
 
Earth Wind & Tyre
 
Polat Enerji COO'su Gökmen Topuz, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından beşincisi düzenlenen Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı'nda konuşmacı olarak yer aldı.
 
Samurlu RES'e MIDSEFF'ten Ödül
 
Polat Enerji'den Geleceğe Yatırım
 
"Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2)°C artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde farkedilebilir etkiler oluşturduğu yönündedir. Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların iklim değişikliğine yol açmasının nedeni, yanarken ortaya çıkardıkları Karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının bünyelerinde ısı tutma özelliğine sahip olmalarıdır. Doğal döngünün devamı için, bu ısının tekrar uzaya dönmesi gerekmektedir. Ancak, fosil yakıtlar ısının bir kısmının atmosferde tutulmasına yol açmakta ve böylece dünyanın ısınmasına ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

Elbette, bugün atmosfere sera gazı salmadan yaşamamız mümkün değildir. Ancak, "daha az zarar veren hayat biçimleri ve teknolojileri benimseyerek yaşamaya devam edebiliriz." Yenilenebilir enerji bu noktada çok önem kazanmaktadır.

"Küresel ısınma problemi açısından en önemli olan hususbir enerji kaynağının sera gazları salıp salmamasıdır ki fosil yakıtlar (doğalgaz da dahil olmak üzere) yakıldığında karbondioksit açığa çıkarırken, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar sera gazları açısından zararsızdır. Eğer küresel ısınmanın önüne geçmek istiyorsak dünyanın enerji ihtiyacını artık yenilenebilir kaynaklardan sağlamalıyız."

"Küresel ısınma ve enerji problemi yirmibirinci yüzyılda insanlığın karşılaşacağı en büyük ve aşılması en zor olacak sorundur. Bu problemler ancak global düzeyde bir seferberlikle, bugün başlayarak çözülebilir, çünkü yarın bu işe başlamak için çok geçtir. Günümüze kadar, insanlık da sorumsuzca her istediğini doğadan sonuçlarını düşünmeksizin almış, dünyanın nüfusu gezegenimizin taşıyamayacağı kadar artmış ve bugün tüm bunların sonuçları hepimizce hissedilir, inkar edilemez bir hale gelmiştir. İnsanlığın şu anda önündeki seçimi bellidir, ya sorumsuzca davranmaya devam ederek bugünün gençlerinin yaşam süresi içinde iklim sistemlerini geri dönülmez biçimde değiştirerek ekosisteme ve dolayısıyla kendimize korkunç zararlar vermek, ya da insanlık olarak olgunlaşmak, kendi elimizle yol açtığımız çevresel problemlerin farkına varmak, sorumluluğunu kabullenmek, ve nihayetinde bu sorunları gidermek için seferber olmaktır."
 
Polat Enerji © 2008