Anasayfa
Site Haritası
Bize Ulaşın
Bilgi Bankası
 
   
 
Bugün, Türkiye açısıdan Kyoto Protokolü'nün değerlendirilmesi tartışmaya açık bir konudur.
Bizden Haberler
Tobb Enerji Meclisi Seçimleri Yapıldı
 
Earth Wind & Tyre
 
Polat Enerji COO'su Gökmen Topuz, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından beşincisi düzenlenen Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı'nda konuşmacı olarak yer aldı.
 
Samurlu RES'e MIDSEFF'ten Ödül
 
Polat Enerji'den Geleceğe Yatırım
 

Ülkemiz Kyoto'ya dahil olursa gerekli yaptırımların altın kalkıp kalkamayacağı, dolayısıyla bu protokolün bizlere getirisi ve götürüsünün ne olacağı veya alternatif yollar seçilip seçilemeyeceği çok iyi hesaplanmalıdır. Ancak, göz ardı edilemeyecek bir gerçek varki o da Türkiye'nin sera gazı salınımının hızla arttığıdır. Ülkemizde kişi başına düşen sera gazı ortalaması OECD ve AB ülkelerinin çok gerisinde görünebilir ama bu ortalama 70 milyonluk nüfusuyla çarpıldığında, Türkiye en çok sera gazı üreten ülkeler sıralamasında 13'üncü sıraya çıkmaktadır. 2007 yılında %70 artış gösteren Karbondioksit salınımı Türkiye'de yaklaşık 300 milyon tondur.

Çevreci enerji konusunda ulusal bir politikası olmayan Türkiye'nin, ayrıca tüm dünyada "sera gazı üretimini en hızlı artıran ülkelerinden" biri konumunda olması ülkemizde yenilenebilir kaynaklı projelerin önemini şiddetle arttırmaktadır.

Ülke olarak, "enerji verimliliği ve başta güneş olmak üzere bir an önce yenilenebilir kaynaklara ağırlık veren, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan enerji stratejisi geliştirmemiz gerekmektedir. Artık enerjide devrim yapmanın, enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynaklara yeni yatırımlar yapmanın zamanı geldi, hatta geçmektedir.

Polat Enerji, sahip olduğu tüm projelerin karbon sertifikalandırma süreçlerinde Gold Standard'ı tercih etmektedir. Uluslararası platformda karbon azaltım kredilerinin sertifikalandırılmasında en güvenilir standart olarak kabul edilen Gold Standard, projelerin bulundukları ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına, yerel ekonomiye ve topluma katkısını dikkate almaktadır. 

Sayalar Rüzgar Enerji Santrali 2007 yılında Gold Standard'ı alarak, Türkiye'de Gold Standard'a göre tescil edilen ilk üç rüzgar tesisinden biri olmuştur. Sayalar tesisimizde yıllık 60.000 tonluk karbondioksit azaltımı gerçekleşmektedir. Yıllık 260.000 ton karbondioksit azaltımı gerçekleştiren Soma Rüzgar Enerji Santrali ise Kasım 2010'da "Gold Standard" tescil sürecini tamamlamıştır. Diğer projelerimizden Burgaz RES Şubat 2009'da, Poyraz RES Mayıs 2011'de ve Samurlu RES de Haziran 2011'de tescil süreçlerini tamamlamıştır. Polat Enerji olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarımızın tamamının devreye girmesiyle beraber yıllık ortalama 900.000 ton karbondioksit azaltımı sağlamış olacağız.

 
Polat Enerji © 2008