Dünya’da Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. 2016 yılı sonu itibari ile dünyada bulunan toplam rüzgar kurulu gücü 486,750 MW’tır. 

Global Wind Energy Council (GWEC) tarafından yayımlanan istatistiksel rapora göre, 2016 yılında rüzgar enerjisine en çok yatırım yapan ilk 5 ülke sırasıyla Çin, Amerika, Almanya, Hindistan ve Brezilya olmuştur. 2016 sonu itibari ile dünyadaki en yüksek kurulu güce sahip ülkeler ise sırasıyla Çin, Amerika, Almanya, Hindistan ve İspanya’dır.