Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi Nedir ve Nasıl Oluşur, Hesaplanması, Azaltımı

Karbon Ayak İzi insan faaliyetlerinin birim karbondioksit cinsinden çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Bir diğer ifade ile her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarının kişi başına düşen yüzdesidir.

Karbon Ayak İzi doğrudan/birincil ve dolaylı/ikincil ayak izi olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır.

Birincil ayak izi; evsel enerji tüketimi, ulaşım ve ısınma dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarını oluştururken, ikincil ayak izi ise; kullanılan ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan tüm yaşam döngüsünden kaynaklanan dolaylı CO2 emisyonlarını oluşturmaktadır.

Karbon Ayak İzinin hesaplanması için uluslararası alanda geliştirilmiş çeşitli metodoloji ve standartlar kullanılmaktadır. Kurum ve bireyler bu hesaplamalarla hangi faaliyetleriyle doğada ne ölçüde iz bıraktıklarının farkında olabilir; bu doğrultuda enerji verimliliğinin sağlanması için öngörülen aşamalarda ne gibi tedbirler alabileceklerini belirleyebilirler.

İklim değişikliğine karşı duyarlılığımızı göstermenin somut kanıtı olarak karbon ayak izinin bireysel ve kurumsal düzeyde hesaplanması ve azaltımı konusunda çalışmaların yapılması dünyamız için bir gereklilik haline gelmiştir.

Fosil yakıtlara olan bağımlılık ekonomiye yük oluşturmanın yanı sıra iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının da atmosferde birikmesine neden olmaktadır. İklim değişikliği ile mücadelede atılabilecek en önemi adım; fosil yakıtları mümkün olduğu kadar az kullanmak, yenilenebilir enerji yatırımlarına daha da ağırlık vererek temiz teknolojilerin kullanılmasına imkan tanımaktır.