Sürdürülebilirlik

1972 yılındaki Stockholm konferansı, sürdürülebilir insani gelişme ilgili sonuçların gösterildiği ilk ciddi adımdır. 16 Haziran 1972 tarihinde imzalanan bildirgeyle dünyanın doğal kaynaklarının hızla tükenmekte olduğuna dikkat çekilmiş ve üye ülke hükümetlerinin gerekli önlemleri alması önerilmiştir.

1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Komisyonu’nun yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli raporda; “Bugünkü nesillerin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın karşılayabilmesini” ifade eden “sürdürülebilirlik” kavramı ortaya çıkmıştır.

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanmaktadır.

Doğa ve insan arasında denge oluşturarak sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakarak, çevre kirliliğini önleyerek sınırlı enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, çevremizi, doğal kaynaklarımızı iyi tanıyıp, analiz ederek ve de herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle sürdürülebilirlik sağlanabilir.