Türkiye’de Rüzgar Enerjisi

Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında Türkiye'de gelişmeye en açık olanıdır. Türkiye 48 GW’lık (38 GW kara ve 10 GW deniz) rüzgar potansiyeli ile birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen rüzgar kurulu gücümüz bu ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Türkiye rüzgar enerjisi kurulu gücü 2016 yılı sonu itibariyle 5,738 MW’tır ve toplam kurulu güç içindeki payı %7’dır.