Anasayfa
Site Haritası
Bize Ulaşın
Bilgi Bankası
 
 
 
 
Bugün kullanmakta olduğumuz enerjinin ağırlıklı bir kısmı doğalgaz, petrol ve kömür gibi fosil kaynaklardan karşılanmaktadır.
Bizden Haberler
Tobb Enerji Meclisi Seçimleri Yapıldı
 
Earth Wind & Tyre
 
Polat Enerji COO'su Gökmen Topuz, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından beşincisi düzenlenen Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı'nda konuşmacı olarak yer aldı.
 
Samurlu RES'e MIDSEFF'ten Ödül
 
Polat Enerji'den Geleceğe Yatırım
 
Özellikle de artan nüfus, şehirleşme ve endüstrileşme bu yakıtlarla karşılanan enerji gereksiniminin daha da artmasına neden olmaktadır. Bu yakıtların yanmaları sonucu çevreye verdikleri zararlar ve insan sağlığı üzerindeki etkileri önemli bir gerçektir. Bu nedenle, son yıllarda dünyada, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının önemi artmaktadır.

Yenilenebilir enerji, "doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı" olarak tanımlanmaktadır. Su, güneş, ve rüzgar gibi doğal kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanı sıra sera etkisi ve küresel ısınmaya karşı önemli rol oynamaktadırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, mevcut teknik ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi halinde 21. yüzyılın en önemli enerji kaynağı olacağı kabul edilmektedir.

Başlıcaları rüzgar, fotovoltaik (pv), solar-termal, su, biyokütle ve jeotermal olan yenilenebilir enerji kaynaklarını bizler için önemli kılan "doğal olarak oluşması, kullanıldıkça yenilenebilir olması, ithal edilmelerine ihtiyaç olmaması ve genel olarak çevreye daha saygılı olmalarıdır." Bu nedenle, yenilenebilir enerji "uzun vadede, uygun gelişim koşulları ve artan destek ile, enerjinin arz güvenliği, temiz çevre ve ekonomik performans konularını sağlıklı bir biçimde birleştirebilecek bir enerji çeşididir."
 
Polat Enerji © 2008