BASINDAN HABERLER Geri

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Toplantısı Konuşması

(...)

Değerli misafirler;

Altyapı yatırımlarının teşvik edilmesine duyulan ihtiyacın giderek arttığını görüyoruz. Bunun için dönem başkanlığımızın önceliklerinden biri olarak yatırımlar konusunu tespit ettik. Belki açıklayacağım rakamlar anormal gelebilir, farklı gelebilir, ama bunun nasıl olabileceği konusunda da bir-iki şifreyi burada görmekte fayda görüyorum.

2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacı 70 ila 90 trilyon dolar olarak hesap ediliyor. Sadece Asya ülkelerinin 2010-2020 döneminde ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımları tutarı yaklaşık 8 trilyon dolardır. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için de yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolar altyapı yatırımı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu fotoğraf, altyapı yatırımlarının küresel düzeyde teşvik edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun için de yeni bir çaba ve işbirliği anlayışı şarttır.

Küresel altyapı yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılamak için özel sektörle kamunun el ele vermesi gereklidir. Biz Türkiye'de özel sektörle kamu arasında verimli bir işbirliğinin gayet olumlu sonuçlar doğurduğuna şahit olduk. Eğer bunu ben milli bütçeyle çözeceğim derseniz, çözemezsiniz. Nitekim bizler bu konuda kamu-özel işbirliği uygulamalarıyla hamdolsun milli bütçeyle gerçekleştirilemeyecek birçok altyapı yatırımlarını hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.

Özel sektörün dinamizmiyle kamunun yatırım ihtiyaçlarını verimli bir işbirliğiyle bir araya getirebilmemiz halinde, küresel ölçekte altyapı yatırımlarını canlandırabiliriz. Burada kamunun kıskançlık dönemini kapatması, onu ayaklar altına alması lazım. 'Özel sektör daha fazla niye kazanıyor?' veya 'Özel sektörün kazanma hakkı yok' gibi bir anlayışla buna yaklaşırsa burada netice almak mümkün değil. Bir dayanışma içerisinde, yardımlaşma içerisinde, paylaşım anlayışıyla bunu gerçekleştirmek mümkündür.

Altyapı yatırımları konusundaki asıl mesele, finansman sorunundan ziyade, özel sektörün güveninin kazanılmasıdır. Burada özel sektörde de özellikli olarak finans sektörünün burada kıskanç davranmaması gerekir. Zira özel sektörde biliyorsunuz sürekli olarak reel sektörün içerisindeki yatırımcıyı sıkıştırmak da bunun önünü aslında tıkıyor. Bunların da bu ön tıkamayı bir kenara koyup ülke için yerli ve milli anlayışını teşvik etmesi lazım. Bu anlayışla G-20 ülkelerinden somut ve kapsamlı yatırım stratejilerini geliştirmelerini talep ettik.

Antalya Zirvesi'nde G-20 liderleri olarak altyapı yatırımları stratejilerimizi bir bütün halinde ele alacağız. Bu konuda alacağımız kararlar ekonomik büyümenin daha yüksek bir ivmeye kavuşmasına katkıda bulunacaktır. Altyapı yatırımları kapsamında özellikle enerji alanındaki yatırım ihtiyacının karşılanmasına özel önem veriyoruz. Çünkü küresel altyapı yatırım ihtiyacının çok büyük bir bölümünü enerji yatırımları oluşturuyor, Uluslararası Enerji Ajansı 2035 yılına kadar enerji yatırım ihtiyacını 48 trilyon dolar olarak hesaplıyor. Dünya gelinde enerji talebenin artmaya devam edeceği açıktır. Dünya gelişiyorsa, ileri teknoloji sürekli olarak artıyorsa, bu enerjisiz olmaz ve enerjide de çeşitlenmeye gidilmesi ayrıca şart. Bütün bunlar için sürekli olarak araştırmaların yapılması gerekiyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler küresel ekonomiye entegre oldukça enerji ihtiyaçları ciddi oranda yükselecektir. Bugün ertelenen yatırım kararlarının gelecekte enerji güvenliği üzerinde olumsuz bir etkide bulunmasını önlemek için şimdiden harekete geçmeliyiz. G-20 Enerji Bakanlarının bu ilk toplantısının gündeminde enerji yatırımlarına yer verilmiş olmasını son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyorum.

(...)

21 Mart 2016