Türkiye’de Ve Dünyada Rüzgar

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte birincil ihtiyaçların arasına “enerji”de girmiştir. Günümüzde enerji talebinin büyük bir kısmı, hem dünyada hem de ülkemizde fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fakat fosil yakıtların tükenebilir oluşu, yakılmasıyla açığa çıkan zehirli gazlar ve özellikle kendi ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerin de enerjide dışa bağımlı olunmasına sebep oluşu, insanları alternatif enerji kaynakları arayışına itmiştir. Bu yüzden, her geçen gün artan enerji talebini karşılamak üzere, fosil yakıtlara alternatif olabilecek; rüzgâr, güneş ve su gücüyle çalışabilen enerji santralleri yapımına gidilmiştir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan bir tanesi de son yıllarda Dünyada büyük bir gelişim gösteren rüzgar potansiyellerinin kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesidir.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi yerli, dışa bağımlı olmayan, doğal ve tükenmeyen, sürdürülebilir, CO2 emisyonu olmayan, doğal bitki örtüsü ve insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmayan, fosil yakıt tasarrufu sağlayan, radyoaktif etkisi olmayan, tek­nolojik gelişimi hızlı olan bir kaynaktır.

İnşaat ve kurulum süreci açısından diğer enerji sistemlerine göre daha hızlıdır. Bununla birlikte yatırım ve operasyon evrelerinde yerel istihdam olanağı sağlamaktadır.

Fosil yakıtlar kullanılarak üretilen elektrik sonucunda havaya bir miktar CO2 salınımı gerçekleşir. Rüzgar enerjisinde bu salınım sıfır olduğu için, üretilen enerji “temiz enerji” olarak nitelendirilir. Karbon salınımı olmadan üretilen her 1000 kWh elektrik enerjisi, 1 ağaç dikimine eş değerdir.