Soma RES

Soma Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Manisa'da kurulan Soma Rüzgar Enerji Santrali, 2015 yılında 100 MW’lık kapasite artışı yatırımının tamamlanmasıyla birlikte 169 adet rüzgar türbini ile 240,1 MW kurulu güce ulaşmıştır. Ocak 2018’de 48 MW’lık ilave kapasite artışı tahsisi alan Soma RES’in kurulu gücünün 2019 yılı itibarı ile 288,1 MW’a ulaşması planlanmaktadır.

•  Soma RES 240,1 MW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük operasyonel santrali olmasının yanı sıra, Avrupa’nın da karada kurulmuş en büyük rüzgar enerji santrallerinden biridir.

•  Soma RES yılda ortalama 700 milyon kWh elektrik üretmekte ve 255.000 kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Kapasite artışının tamamlanmasıyla üretimin 2019 yılında 860 milyon kWh’e çıkması planlanmaktadır.

•  Soma RES yılda ortalama 420.000 ton CO2 azaltımı gerçekleştirmektedir. Kapasite artışının tamamlanmasıyla azaltımın yaklaşık 500 milyon tona ulaşması planlanmaktadır.